Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów

Ostrzeżenie z Ministerstwa  Finansów                                                                                                
Cech otrzymał z Izby Łódzkiej  przedruk pisma jakie Ministerstwo Finansów przekazało  do urzędów skarbowych. Izba  prosi o zapoznanie z jego treścią członków organizacji.                                                                                                         

Ministerstwo  Finansów  informuje o narastającym  zagrożeniu działaniami  nieuczciwych  „przedsiębiorców” oferujących  obniżenie  kosztów pracowniczych tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji  outsourcingu personalnego.  Resort finansów  podejmuje stosowne działania i jednocześnie  informuje o  mechanizmie, który stanowi realne  zagrożenie  interesów uczciwych przedsiębiorców.    

Zidentyfikowany proceder polega na oferowaniu przedsiębiorcom zatrudniającym  pracowników, usługi mające spowodować  oszczędności  nawet do 50 % kosztów pracowniczych. Ma to być możliwe dzięki rzekomo uzyskanym  przez  oferenta  dotacjom  z funduszy unijnych na pokrycie składek  ZUS oraz należności  z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników.                                                                                                                          

Zaangażowane w proceder firmy działają wg modelu, w którym  na podstawie specjalnie  zawartych  z kontrahentami umów  - porozumień  w zakresie przejęcia  pracowników  na podstawie  art. 23 kodeksu pracy, mają  wstąpić  w rolę „nowego”  pracodawcy.  Umowy o świadczenie  usług zawierają  zapewnienie, iż wynagrodzenia  pracowników oraz warunki świadczenia  pracy pozostaną  bez zmian. Zmianie  ma ulec tylko  formalny pracodawca.       Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieuczciwe firmy działające wg  opisanego schematu otrzymywały od pierwotnych pracodawców  środki na wynagrodzenia dla pracowników  oraz wynagrodzenie za świadczoną usługę jednakże  nie odprowadzały zarówno składek  ZUS jak również podatku PIT od wynagrodzeń   pracowników.                                                                                  

Analiza powyższych umów  prowadzi do wniosku, że nie spełniają  one wymagań stawianych w art. 23 kodeksu pracy. Co
w  konsekwencji sprawia,  że przedsiębiorcy  zawierając tego typu umowy narażają się  na  negatywne skutki w obszarze podatków  i ubezpieczeń  społecznych.  W przypadku bowiem podważenia  legalności tych umów,  dotychczasowy  pracodawca  będzie odpowiedzialny za nie odprowadzone  zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń  pracowników  oraz składki ubezpieczeniowe. Dodatkowo może być  także pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących „nabycie” przedmiotowych usług oraz kwot  zaliczonych do kosztów prowadzonej działalności.                                                       

Ministerstwo Finansów  informuje i przestrzega  przed zawieraniem  tego rodzaju umów z nieuczciwymi oferentami. Ich negatywne  konsekwencje  poniosą bowiem  nieświadomi pracownicy i przedsiębiorcy, a w konsekwencji także budżet państwa.                                            

Jednocześnie zachęcamy do podpisywania  umowy po uprzedniej  analizie  pod kątem racjonalności  oferowanych upustów dotyczących  należności publicznoprawnych oraz po zweryfikowaniu wiarygodności oferenta. Wiarygodnymi  źródłami  informacji o oferencie mogą być m.in. KRS czy Krajowy Rejestr Dłużników  Niewypłacalnych.

 

 

 

 

2021  Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości