Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Konferencja "Wsparcie dla MŚP w nowej perspektywie finansowej UE"

23 stycznia 2014 r. z inicjatywy Związku Rzemiosła Polskiego (współorganizatora) w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, które było gospodarzem i głównym organizatorem odbyła się konferencja poświęcona „Wsparciu dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020”. 

Konferencję rozpoczął wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Orłowski poinformował że wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł: Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz z programów regionalnych.

Komisja Europejska w przygotowanych rozporządzeniach wskazała obszary, na które będzie można wykorzystać fundusze. Bezpośrednio do firm, które podejmą się inwestycji w badania i innowacje oraz w podnoszenie konkurencyjności skierowanych zostanie 16 mld euro.

Jestem przekonany, że te pieniądze pomogą w budowaniu konkurencyjność polskiej gospodarki i przyczynią się do zwiększenia współpracy przedsiębiorców z naukowcami.

W nowej perspektywie dostępne będą głównie instrumenty zwrotne w postaci pożyczek czy poręczeń dla firm.

Dotacje natomiast będą trafiały do przedsiębiorstw z większym ryzykiem niepowodzenia.Dużą zaletą formy zwrotnej jest to, że pieniądze będą mogły być wykorzystywane

wielokrotnie.


Następnie głos zabrał Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego jego zdaniem ważne będzie stworzenie przyjaznego systemu udzielania tego typu wsparcia.

Ważnym tego elementem będzie uproszczenia procedur, które zniechęcają firmy do korzystania z pieniędzy unijnych. Prezes ZRP wyraził również zdanie że wprowadzenie instrumentów zwrotnych wymagać będzie zdecydowanie silniejszego ich promowania i zaangażowania usług szkoleniowo-doradczych.

Pan Bartnik nie popiera również stanowiska rządowego, żeby dotacje w 100 procentach zastąpione były pożyczkami zwrotnymi. W nowej perspektywie głównymi beneficjentami funduszy mają być mikro i małe firmy, oczekują one szerokiego wsparcia.

Dlatego w ramach regionalnych programów operacyjnych, konieczne będzie stworzenie systemu dotacyjnego. ZRP ma nadzieje na wsparcie swojego stanowiska w tej kwestii przez samorządy wojewódzkie. Powinny w ramach regionalnych programów operacyjnych zostać wyodrębnione działania skierowane wyłącznie do mikro firm.W kolejnej cześć konferencji przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, oraz Urzędów Marszałkowskich (Małopolski RPO, Mazowiecki RPO) przedstawili swoje prezentacje z informacjami na temat wsparcia firm w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.


Konferencja została zakończona dyskusja, w której przedsiębiorcy przedstawili swoje obawy i spostrzeżenia organizatorowi, obaw dotyczyły przeważnie dostępności do unijnych funduszy dla mikro firm. Informacje przedstawione na konferencji nie przekonują, wiele kwestii wymaga dopracowania oraz uściślenia. RIF-y z niepokojem przedstawiły podgląd ich zniknięcia z rynku, ponieważ nie został przewidziane dla nich udziału w dystrybuowaniu środków unijnych.Prezentacja "Wsparcie dla MŚP w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020: LINK
Prezentacja "Wsparci edla MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020: LINK
Prezentacja "Wsparcie sektora MŚP" w ramach EFS 2014-2020: LINK
Prezentacja "Wsparcie sektora MŚP" w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020: LINK
Prezentacja "Małopolski RPO. Założenia interwencji w obszarze wspierania MSP: LINK
Prezentacja "RPO Woj. Mazowieckiego": LINK
Prezentacja "Wsparcie Przedsiębiorców w RPO WD": LINK
Prezentacja "Wsparcie przez zapewnienie usług inform.-doradczych": LINK
Prezentacja "Sieć Punktów Inform. Funduszy Europejskich: LINK
Prezentacja "Oczekiwania MŚP, szczególnie  firm mikro w zakresie dostępu do środków: LINK 

 

 

2021  Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości